Lindholm Historiske Værksted blev skabt i løbet af 1989-90 som led i et udviklingsprojekt under Folkeskolens Udviklingsråd af lokale ildsjæle. Det startede med byggeri af et langhus ved siden af fritidsgården Lindholm.

Jernalderhuset er opbygget som en rekonstruktion af et udgravet hus 2 km. for Lindholm ved MCH - dateret til omkring år 0.

Hele udviklingen er sket i et samarbejde mellem Lind Skole, Herning Museum, forskellige organisationer og interesserede enkelpersoner.

I midten af 1990èrne flyttede værksteder og alle aktiviteter op på et areal bag Lind sognehus. Langhuset ved fritidsgården blev stadig brugt som overnatningssted til besøgende skoleklasser. I år 2000 begyndte en nybygning efter samme rekonstruktion af langhuset på pladsen , siden da har det historiske værksted været besøgt af  rigtig mange  skoleelever, som har lært historiefaget at kende på en alternativ måde i et frit , anderkendende og bevægende læringsmiljø.

 
Lavet med NemmeHjemmesider.dk ( Log ind )